Bildkälla: Stockfoto

SEB Sparkollen närmar sig nollstrecket, allt fler som planerar att spara mindre

SEB:s Sparkollen, som undersöker hushållens sparplaner, sjunker under tredje kvartalet från 9 till 3 enheter.

Av de utfrågade uppger 20 procent av hushållen att de avser att spara mer under kommande sex månader, vilket är en minskning från 22 procent förra kvartalet.

Andelen som planerar att spara mindre ökar samtidigt från 13 till 17 procent.

Sparkollen baseras på skillnaden mellan andelen som planerar att spara mer respektive mindre.

Andelen som inte planerar några förändringar kring sparandet minskar från 59 till 55 procent.

"Sparkollen börjar närma sig nollstrecket, vilket enkelt uttryckt innebär att det nästan är lika många som planerar att öka respektive minska sitt sparande. En tydlig majoritet av hushållen har en ganska avvaktande inställning till sparande det närmaste halvåret, vilket är en naturlig utveckling när plånboken behöver prioritera matkasse, elräkning och räntekostnader", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Undersökningen visar också att genomsnittliga sparandet för hushållen under perioden var 5 814 kronor per månad.

Vidare framgår det också att hushållen planerar att dra ner rejält på konsumtionen över kommande halvåret. Här ökade andelen med 17 enheter till 46 procent, mätt i kvartalstakt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER