Bildkälla: Stockfoto

Sensys Gatso ökar rörelseresultat under Q2 - stark orderingång under kvartalet

Trafiksäkerhetslösningsbolaget Sensys Gatso redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade samtidigt.

Omsättningen sjönk 1,0 procent till 124,5 miljoner kronor (125,8). Bolagets strategiskt återkommande Traas-omsättning landade på 74 miljoner kronor, upp 19 procent.

"TRaaS-försäljningen beror främst på högre volymer i våra TRaaS-program i USA som började få effekt förra året och som bidrar fullt ut detta kvartal. Vår TRaaS-omsättning slutade på 59 procent av den totala omsättningen under kvartalet, helt i linje med vår ambition för 2025", skriver bolagets vd, Ivo Mönnink.

Ebitda-resultatet blev 17,7 miljoner kronor (13,5), med en ebitda-marginal på 14,2 procent (10,7).

Rörelseresultatet blev 7,1 miljoner kronor (4,6), med en rörelsemarginal på 5,7 procent (3,7).

Resultatet före skatt var 12,2 miljoner kronor (3,1).

Resultatet efter skatt blev 8,5 miljoner kronor (3,6), en ökning med 136,1 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 239,7 miljoner kronor (46,9), en ökning med 411,1 procent mot föregående år.

"Jag är särskilt glad att se att vår affärsmodell för operatörstjänster i USA nu också kommer att genomföras i Tasmanien, Australien. Under kvartalet fick vi en order på 74 miljoner kronor för att leverera ett automatiskt övervakningssystem för trafikförseelser (ATOE) till Tasmanien med en kontraktstid på 3 år", uppger bolagets vd.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 30,8 miljoner kronor (38,2).

Bolaget upprepar sin långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor fram tills 2025, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Samt att EBITDA-marginalen ska vara över 15 procent år 2025.
Sensys Gatso, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Orderingång239,746,9411,1%
Nettoomsättning124,5125,8-1,0%
EBITDA17,713,531,1%
EBITDA-marginal14,2%10,7%
Rörelseresultat7,14,654,3%
Rörelsemarginal5,7%3,7%
Resultat före skatt12,23,1293,5%
Nettoresultat8,53,6136,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet30,838,2-19,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER