Bildkälla: Stockfoto

Sharespine ökar omsättning kraftigt och vänder till vinst

SaaS-bolaget Sharespine redovisar ökande omsättning under helåret 2020 jämfört med året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 47,3 procent till 16,5 miljoner kronor (11,2). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4,4 miljoner kronor (2,8)

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-2,5), med en rörelsemarginal på 0,6 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-2,5).

Likvida medel uppgick till 8,3 miljoner kronor (11,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,75 miljoner kronor.

Årligt återkommande intäkter uppgick till 16 miljoner kronor per den 31 december medan antalet aktiva kunder landade på 1 041.

"Vi ser även ett ökat behov bland våra konsultpartners att gå från skräddarsydda integrationslösningar till något som är mer standardiserat och enkelt att implementera. Detta är något vi vill slå mynt av. Samspelet med konsulter kommer att vara viktigt", skriver vd:n Runar Wahlgren.

Sharespine, Mkr20202019Förändring
Nettoomsättning16,511,247,3%
Rörelseresultat0,1-2,5
Rörelsemarginal0,6%
Nettoresultat0,1-2,5
Likvida medel8,311,1-25,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER