Bildkälla: Stockfoto

Shortcut Medias kvartalsrapport under Analyst Groups förväntan - ser skäl till nedreviderade prognoser

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias rapport för det tredje kvartalet kom in under Analyst Groups förväntningar och analyshuset ser skäl till nedreviderade prognoser för det innevarande året. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Både nettoomsättningen samt ebita-resultatet var lägre än väntat.

"Rådande omvärldsläge sätter därtill press på konjunkturen och då mediemarknaden till stor del är beroende av en stabil ekonomi för att visa tillväxt, bedömer Analyst Group att SMG:s tillväxtutsikter under prognosperioden har mildrats något givet detta, men likväl av bolagets utökade fokus på lönsamhet, vilket vi estimerar kan komma på bekostnad av den organiska tillväxten", skriver man.

Vidare bedömer analyshuset också företagets finansiella ställning som ansträngd och ser risk för en kapitalanskaffning framöver.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER