Bildkälla: Stockfoto

Skandia Småbolag Sverige backade i juli – lyfter upp TF Bank och Enea

Skandia Småbolag Sverige backade i juli – lyfter upp TF Bank och Enea

Aktiefonden Skandia Småbolag Sverige backade med cirka 1,3 procent, vilket var en underavkastning på 3,2 procent då fondens jämförelseindex steg med 1,9 procent.

Skandia Småbolag Sverige-förvaltarna lyfte i en kommentar upp två stycken aktier.

Enea hade en stark kursutveckling till följd av bland annat det redovisade starka andra kvartalet då försäljningen växte med 22 procent och rörelseresultatet ökade med 63 procent och bolagets nya vd poängterar strategin att vara ledande inom kritiska teknologinischer för framtidens nätverk, skriver förvaltarna.

Skandia Småbolag Sverige-förvaltarna lyfter också upp nischbanken TF Bank som gick starkt under högsommarmånaden.

"Bolaget rapporterade sitt andra kvartal i mitten av juli vilket var en mycket stark rapport. Intäkterna steg 23 procent, rörelseresultatet ökade 32 procent och bolagets totala låneportfölj växte 10 procent i kvartalet jämfört med tidigare snitt på 8 procent per kvartal. Låneportföljen har nu växt totalt 26 procent sedan årsskiftet vilket lägger god grund till fortsatt tillväxt även framgent", skriver förvaltarna.

Skandia Småbolag Sverige nämner inget om portföljförändringar.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER