Bildkälla: Stockfoto

Soltech Energy minskar omsättning och rörelseresultat

Solenergiföretaget Soltech Energy redovisar minskande omsättning under första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Nettoomsättningen sjönk 24,6 procent till 513,1 miljoner kronor (680,2). Den organiska försäljningstillväxten var -26 procent (66).

"Första kvartalet präglades av säsongsmässiga och marknadsmässiga utmaningar. Trots att solenergimarknaden dämpades i kvartalet är solenergi en framtidsbransch och en allt viktigare del av energiomställningen", säger vd Patrik Hahne.

"Försäljningsminskningen förklaras primärt av lägre aktivitet på konsumentmarknaden för solenergi i alla regioner samt av starka jämförelsesiffror i samma period 2023. Inom koncernens övriga tjänster inom tak, fasad och elteknik var efterfrågan generellt fortsatt stabil. Kvartalet präglades även säsongsmässigt av sedvanlig lägre aktivitet med mindre andel pågående projekt", fortsätter Hahne.

Ebitda-resultatet blev -0,5 miljoner kronor (6,7).

Ebita-resultatet blev -15,1 miljoner kronor (-4,5).

Rörelseresultatet blev -19,2 miljoner kronor (-8,3).

Resultatet efter skatt blev -32,2 miljoner kronor (-39).

Resultat per aktie uppgick till -0,24 kronor (-0,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 40 miljoner kronor (-46,6).

Soltech Energy, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning513,1680,2-24,6%
Organisk försäljningstillväxt, procent-2666
Ebitda-0,56,7
Ebitda-marginal1,0%
Ebita-15,1-4,5
Rörelseresultat-19,2-8,3
Nettoresultat-32,2-39
Resultat per aktie, kronor-0,24-0,30
Kassaflöde från löpande verksamhet40-46,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER