Bildkälla: Stockfoto

Soltech Energy ökar omsättningen nästan tvåfaldigt - men kostnaderna likaså

Solenergiföretaget Soltech Energy rapporterar kraftigt högre omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan med hjälp av förvärv och organisk tillväxt. Rörelseförlusten ökade genom den större koncernen men även genom prisökningar på komponenter.

Omsättningen steg 98,0 procent till 287,5 miljoner kronor (145,2). Den organiska försäljningstillväxten var 43 procent (56) och förvärv har alltså motsvarat majoriteten av tillväxten.

Rörelseresultatet blev -53,2 miljoner kronor (-28,4). Prisökningar på komponenter och satsningar i dotterbolag och förvärv har drivit ökade personal- och varukostnader.

Resultatet efter skatt blev -53,2 miljoner kronor (-18,2).

- Jag ser fram mot ett spännande år med en enorm efterfrågan på koncernens tjänster men tyvärr med en skugga från tunga moln av kvarhängande Covid-19-effekter och kriget i
Ukraina. Men dessa moln kommer att skingras med tiden och då kommer den rekordstarka efterfrågan på solenergi finnas kvar och Soltechkoncernen kommer vara starkare
än någonsin för att ta hand om denna efterfrågan, skriver vd Stefan Ölander.

Resultat per aktie hamnade på -0,52 kronor (-0,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -71,1 miljoner kronor (-4,7). Ökning av varulager och rörelsefordringar har påverkat denna post avsevärt. Korta skulder har minskat mycket.

Soltech Energy, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning287,5145,298,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent4356-23,2%
EBITDA-38,5-8,3
Rörelseresultat-53,2-28,4
Nettoresultat-53,2-18,2
Resultat per aktie, kronor-0,52-0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet-71,1-4,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER