Bildkälla: David M G / Shutterstock.com

Spotifys rörelsevinst bättre än väntat - ger stark vinstprognos för Q2

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Aktien stiger 1,7 procent i förhandeln.

Omsättningen steg 19,6 procent till 3 636 miljoner euro (3 040). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 610.

Antalet aktiva månadsanvändare, MAU, steg 19 procent på årsbasis till 615 miljoner (515). Väntat var cirka 617,9 miljoner enligt Bloomberg.

Antalet premiumanvändare steg 14 procent på årsbasis till 239 miljoner (210). Väntat var cirka 239,3 miljoner.

Rörelseresultatet blev 168 miljoner euro (-156), väntat rörelseresultat var 156,3. Rörelsemarginalen var 4,6 procent.

I det andra kvartalet väntar sig Spotify en omsättning på 3,8 miljarder euro och ett rörelseresultat om 250 miljoner euro. Väntat enligt Bloomberg är en omsättning om 3,76 miljarder euro och en rörelsevinst om 175,3 miljoner euro.

Guidningen för antalet MAU är 631 miljoner under kvartalet, strax under väntade 637 miljoner.

Antalet premiumanvändare väntas bli 245 miljoner, väntat är cirka 246,1 miljoner.

Spotify, MEURQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning3 6363 6100,7%3 04019,6%
Rörelseresultat168156,37,5%-156
Rörelsemarginal4,6%4,3%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER