Bildkälla: Stockfoto

Stark rapport från Sdiptech gjorde att Odin Small Cap ökade 7,1 procent i augusti

Fonden Odin Small Cap steg 7,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Jonathan Schönbäck och Christian Bratterud.

Under månaden har fonden utökat sitt förvaltarteam och tagit in Hans Christian Bratterud som förvaltare och Carolina Elvind som analytiker.

Positiva bidragsgivare för månaden var Sinch, Sdiptech och Lime. Förvaltarteamet kommenterar.

"Exempelvis kom Sdiptech in med en rapport där försäljning och vinst var mycket bättre än förväntat samtidigt som de under perioden genomfört ett antal nya förvärv. Bolagets fokus på lösningar till infrastrukturproblem har gjort att de klarat sig väldigt bra under pandemin då underhåll och uppgraderingar av viktiga infrastrukturanläggningar måste fortsätta".

Negativa bidragsgivare under året är Loomis, CTT Systems och Coor.

"CTT Systems har onekligen en utmanande underliggande marknad med Boeing och Airbus som kunder. Vi är däremot övertygade om att deras produkter för befuktning i flygkabiner kommer att bli alltmer efterfrågade när marknaden inser att en bra fuktnivå är viktigt för att minska risken för att torra slemhinnor påverkas av virus".

Under månaden ökade fonden i CTT Systems och minskade i Vitec.
Odin Small Cap, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent7,1
Index MM, förändring i procent5,1
Fond i år, förändring i procent18,7
Index i år, förändring i procent5,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER