Bildkälla: Stockfoto

Starka tillväxtsiffror inom eSport - Arden X ökade 5,8 procent i september

Fonden Arden X steg 5,8 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 40,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Stefan Westin.

I rapporten lyfter förvaltaren eSport, som enligt förvaltaren visar starka tillväxtsiffror. Den digitala försäljningstillväxten hamnade på 60 procent år-över-år medan intäkter från streaming under motsvarande period växte med 45 procent. Westin nämner dock att den pågående pandemin satt negativa spår vad gäller intäkter från evenemang och försäljning av varor relaterade till eSporten.

Däremot uppger förvaltarna att deras långsikta bedömning kvarstår. Man tror att sektorn befinner sig i början av en "fantastisk tillväxtresa" med möjligheter till mycket bra avkastning under de kommande åren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Paradox, Gravity och MTG med portföljvikterna 5,28, 5,24 respektive 5,18 procent.

Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot spelutvecklare (44 procent vikt), eSport (35 procent) och därefter underleverantörer (12 procent). Åtta procent av portföljen utgjordes av likviditet.
Arden X, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent5,8
Index MM, förändring i procent-3,2
Fond i år, förändring i procent40,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER