Bildkälla: Stockfoto

Stocks in Play - Karo Pharma faller efter miljardköp

Stocks in Play - Karo Pharma faller efter miljardköp

En kort sammanfattning av några av torsdagens viktigaste bolagsnyheter.

Stockholmsbörsen har inlett mars månads handel med vikande kurser, i linje med utvecklingen på Europabörserna. Detta efter onsdagskvällens nedgångar på Wall Street. 

Klockan 10.30 var OMXS30-index ned 0,41 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade backat 0,47 procent.

Aktie Kursförändring Kommentar
Dustin 1,0% Affärsvärlden rekommenderar köp med riktkursen 95 kronor
Rezidor 1,0% Affärsvärlden rekommenderar köp med riktkursen 33,80 kronor
Sandvik 0,1% Jefferies höjer rekommendationen till köp och riktkursen till 185 kronor (160)
Nordea 0,1% MedioBanca höjer rekommendationen till outperform (neutral)
JM −0,5% Affärsvärlden rekommenderar att avvakta med aktien
Africa Oil −0,5% Förlusten minskade till 0,8 miljoner dollar i fjärde kvartalet (-11,3)
Securitas −1,0% Förvärvar amerikansk systemintegratör för 550 miljoner kronor
Kinnevik −1,3% Innehavet Zalandos omsättning och resultat i linje med indikation i fjärde kvartalet
Ericsson −2,0% Finanschef Carl Mellander säger till Bloomberg News att förvärv i kärnverksamheten inte uteslut, ser krympande marknad under 2018
Karo Pharma −4,8% Förvärvar produktportfölj för 260 miljoner euro, gör nyemission på 1,3 miljarder kronor

Karo Pharma förvärvar produktportfölj för 260 miljoner euro, gör nyemission på 1,3 miljarder kronor

Aktiekursen för pharma-bolaget fortsätter sin resa söderut.

Specialty pharma-bolaget Karo Pharma förvärvar en stor produktportfölj från det danska läkemedelsbolaget Leo Pharma. Köpeskillingen är 260 miljoner euro och tillträde sker den 4 april. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Produkterna omsatte 700 miljoner kronor under 2017. Hälften av omsättningen ligger i Norden medan övriga Europa står för 266 miljoner kronor och resten av världen Portföljen består av tio väletablerade läkemedel inom främst de terapeutiska områdena, Infection, Cardiovascular och Dermatology. Produkterna kännetecknas av en stabil försäljning och lönsamhet. Bruttomarginalen i den förvärvade portföljen är 10 procent högre än för nuvarande verksamhet i Karo Pharma.

Produktportföljen inkluderar Conotrane, Fonx, Condyline, Synalar, Mildison, Locobase, Centyl, Kaleorid, Burinex och Selexid, varav Selexid, Burinex och Locobase står för 60 procent av portföljens omsättning.

Förvärvet är en ren inkråmsaffär som kommer ge lägre skatt genom att tidigare forskningsförluster på 2,3 miljarder kronor kan utnyttjas. Vidare ingår ingen personal eller tillverkningsenhet i förvärvet. Organisationskostnaderna beräknas öka med 50 miljoner kronor per år då framförallt marknadsorganisationen byggs ut.

Förvärvet är inte beroende av ett godkännande från någon konkurrensmyndighet. Karo Pharma får med förvärvet en ledande ställning i Danmark, Sverige och Norge. Vidare kan nu den samlade omsättningen motivera en uppbyggnad i Finland. Steget ut i Europa med väletablerade produkter ger möjlighet att på ett lönsamt sätt etablera verksamhet på viktiga marknader. I övriga världen kommer försäljningen ske genom agenturer som redan är etablerade.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av nya lån som Swedbank och SEB har förbundit sig att delfinansiera samt genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fullföljandet av förvärvet är inte beroende av någon nyemission.

[widget_subscribe]

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare i bolaget och förväntas tillföra Karo Pharma 1,3 miljarder kronor före avdrag av emissionskostnader.

Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamöterna Per-Anders Johansson och Håkan Åström, vilka tillsammans innehar 11,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar i företrädesemissionen. Resterande del är garanterad av Anders Lönner som ersätts med 2,5 procent av det garanterade beloppet. Bolaget har konkurrensutsatt denna ersättning.

Företrädesemissionen kommer genomföras under andra kvartalet villkorat av stämmans godkännande. Mer detaljer kommer att meddelas i samband med kallelse till bolagsstämman.

"Vi följer vår offensiva plan och tar nu ett mycket stort och viktigt steg för bolaget", säger Anders Lönner, styrelseordförande i bolaget.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER