Bildkälla: Stockfoto

Stora Enso bättre än väntat

Skogsindustribolaget Stora Enso redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Det operativa rörelseresultatet överträffade också prognosen.

Omsättningen steg 24,0 procent till 2 577 miljoner euro (2 079). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 485.

Rörelseresultatet blev 386 miljoner euro (145). Rörelsemarginalen var 15,0 procent (7,0).

Operativa rörelseresultat uppgick till 410 miljoner euro (175), väntat var 375.

Resultatet före skatt var 349 miljoner euro (115), och efter skatt 299 miljoner euro (86).

Stora Enso, MEURQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning2 5772 4853,7%2 07924,0%
Rörelseresultat386145166,2%
Rörelsemarginal15,0%7,0%
Resultat före skatt349115203,5%
Nettoresultat29986247,7%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER