Bildkälla: Stockfoto

Största tappet på 17 år för trendföljande hedgefonder under februari

Största tappet på 17 år för trendföljande hedgefonder under februari

Systematiska trendföljande hedgefonder, så kallade CTA:er eller Commodity Trading Advisors, noterade sin svagaste månadsavkastning på 17 år under februari månad.

Det skriver sajten Hedgenordic och hänvisar till en artikel i Financial Times.

Nedgångarna följde i spåren av den volatilitetsspik som uppstod den 5 februari och som orsakade trendvändningar i flera tillgångsslag. Inför denna händelse hade CTA-fonderna laddat upp med positioner i trendens riktning.

Bland de nordiska förvaltare som representerar denna typ strategi har nedgångarna generellt, l likhet med branschen som helhet, varit stora. Bland annat noterar Lynx en nedgång på 12 procent vid månadens slut, även branschkollegan SEB Asset Selection backade rejält med ett tapp på 6 procent. Sedan årets början uppgår avkastningen för dessa fonder till -4,7 procent respektive -1,8 procent, enligt data från Avanza.

RPM, som är en fond som investerar i en rad olika CTA-strategier över de två fonderna RPM Evolving CTA Fund och RPM Galaxy Fund, backade med 9 respektive 16 procent under månaden. RPM Evolving Fund var fortfarande i positivt territorium på året trots den svaga utvecklingen i februari medan Galaxy var ned cirka 12 procent sedan årets början.

En fond som utmärkte sig på den positiva sidan var den kortsiktiga trendföljaren Alfa Axiom som steg cirka 1 procent under månaden. På året har fonden därmed stigit omkring 5 procent.

Källhänvisning Hedge Nordic.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER