Bildkälla: Stockfoto

Svenska Spels rörelseresultat halverat - tyngt av engångskostnader

Svenska Spel redovisar något lägre intäkter i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten kom att halveras, tyngt av engångskostnader.

Nettospelintäkterna sjönk 1,0 procent till 1 956 miljoner kronor (1 976). Tappet beror på en omställning för bolagets casinon.

Intäkterna från spelverksamheten ökade något till 1 433 miljoner kronor (1 429).

Rörelseresultatet blev 310 miljoner kronor (612), med en rörelsemarginal på 15,8 procent (31,0). Det är dock värt att påpeka att resultatet belastades av engångskostnader på 375 miljoner kronor.

"Dessa omfattar avveckling av våra casinon i Malmö och Göteborg, omstruktureringskostnader kopplade till översynen av koncernen, samt reservering för den sanktionsavgift som Spelinspektionen meddelat Svenska Spel Sport & Casino", kommenterar vd Erik Strand.

Exklusive engångskostnader är rörelseresultatet 683 miljoner kronor (612), och rörelsemarginalen 35 procent (31).

Resultatet före skatt var 371 miljoner kronor (639).

Resultatet efter skatt blev 294 miljoner kronor (507).

Svenska Spel, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning1 9561 976-1,0%
Rörelseresultat310612-49,3%
Rörelsemarginal15,8%31,0%
Justerat rörelseresultat68361211,6%
Justerad rörelsemarginal34,9%31,0%
Resultat före skatt371639-41,9%
Nettoresultat294507-42,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER