Bildkälla: Stockfoto

Swedbank behåller övervikt i amerikanska aktier

Storbanken Swedbank behåller sin övervikt i amerikanska aktier, framgår det av bankens senaste Investeringsstrategi.

"Synen på amerikanska aktier blir förstås också alltmer central för bedömningen av tillgångsslaget aktier generellt, då andelen som USA svarar för i det globala aktieuniversum som vi använder under lång tid har ökat, till kring 63 procent", skriver Swedbanks strateger i rapporten.

En av anledningarna bakom att Swedbank behåller sin övervikt är för att en mjuklandning väntas bli allt mer sannolik.

Swedbank pekar även mot att stor del av uppgången drivs av "de Magnifika 7” där främst Nvidia fortsätter prestera starkt.

"Men sammantaget innebär kursuppgången inför och efter rapporterna att de sju aktierna nu står för nästan 30 procent av marknadsvärdet för S&P 500, vilket summerar till kring 13 biljoner dollar."

Enligt strategerna på banken pekar flera punkter mot att dessa bolag kan fortsätta växa framöver. Samtidigt finns det värde att hitta i de mindre bolagen.

"Den breda amerikanska marknaden har också utvecklats väl de senaste tre månaderna, där en stor majoritet av aktierna i S&P 500 nu handlas över ett 200 dagars glidande medelvärde. Värderingen för de ”övriga” bolagen sammantaget är knappast utmanande, och vi ser en del tecken på att vinsterna från dem är på väg att bottna", skriver Swedbank.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER