Bildkälla: Stockfoto

Trifork ökar omsättning men minskar nettoresultat under andra kvartalet

Mjukvarubolaget Trifork redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden.

Omsättningen steg 15 procent till 45,9 miljoner euro (39,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 6,1 miljoner euro (6,8), med en justerad ebitda-marginal på 13,3 procent (17,0).

Justerat ebita-resultat blev 4 miljoner euro (4,9).

Justerat rörelseresultat blev 3 miljoner euro (3,9), med en justerad rörelsemarginal på 6,5 procent (9,8).

Resultatet efter skatt blev 2,4 miljoner euro (3,7), en minskning med 35,1 procent mot föregående år.

Trifork behåller sin guidning om ett justerat ebitda på 30,5-33 miljoner euro och ett rörelseresultat på 16,5-19 miljoner euro.

Trifork, MEURQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning45,939,915,0%
EBITDA, justerat6,16,8-10,3%
EBITDA-marginal, justerad13,3%17,0%
EBITA, justerat44,9-18,4%
EBITA-marginal, justerat8,7%12,3%
Rörelseresultat, justerat33,9-23,1%
Rörelsemarginal, justerad6,5%9,8%
Nettoresultat2,43,7-35,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER