Bildkälla: Stockfoto

United Bankers ökade förvaltat kapital med 11,2 procent första halvåret

Fondbolaget United Bankers ökar såväl sitt förvaltade kapital som sitt resultat under årets första halvår.

Omsättningen steg 17,3 procent till 21 miljoner euro (17,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7,3 miljoner euro (6,4), med en justerad ebitda-marginal på 34,8 procent (35,8). Rörelseresultatet blev 6,3 miljoner euro (5,3), med en rörelsemarginal på 30,0 procent (29,6). Justerat rörelseresultat utföll på 6,4 miljoner euro (5,5), med en justerad rörelsemarginal på 30,5 procent (30,7). Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner euro (4,1).

Förvaltat kapital ökade med 11,2 procent till 4 194 miljoner euro.

United Bankers spår att det justerade rörelseresultatet för helåret 2021 ökar jämfört med föregående år. Tidigare hade bolaget en brasklapp rörande marknadens utveckling som förutsättning för detta. Den har man nu slopat.

"Den första delen av 2021 följde samma mönster som 2020 slutade med. Tryckpressarnas sus och nollräntan säkerställde att marknadskänslan förblev positiv och prestandan stark, i linje med förra hösten. Nettoflödet till fonder som är registrerade i Finland var klart positivt, och United Bankers fortsatte att öka sin marknadsandel med ett fondval som betonar alternativa tillgångskategorier. Intäkter, justerat rörelseresultat och förvaltat kapital ligger alla på nivåer som saknar motstycke i vår driftshistoria på 35 år", skriver vd Patrick Andersson i rapporten.


United Bankers, MEURH1-2021H1-2020Förändring
Nettoomsättning2117,917,3%
EBITDA, justerat7,36,414,1%
EBITDA-marginal, justerad34,8%35,8%
Rörelseresultat6,35,318,9%
Rörelsemarginal30,0%29,6%
Rörelseresultat, justerat6,45,516,4%
Rörelsemarginal, justerad30,5%30,7%
Nettoresultat4,94,119,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER