Bildkälla: Stockfoto

Utbildningsbolaget Cedergrenska avser genomföra en nyintroduktion på First North

Utbildningsbolaget Cedergrenska avser genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har idag 26 skolenheter i nordöstra Stockholmsregionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Att bli ett publikt skolföretag är ett naturligt steg i koncernenens utveckling. Tillväxten har varit stark under många år och glädjande nog har många medarbetare valt att engagera sig som aktieägare. En notering blir en kompletterande plattform för att visa upp den fina utbildningsverksamhet som dagligen pågår inom Cedergrenska, kommenterar Niklas Pålsson, vd och huvudägare i Cedergrenska.

- Vi ser med tillförsikt fram emot att ta nästa steg i Cedergrenskas utveckling. Vi fortsätter att varje dag göra vårt yttersta för att erbjuda bästa möjliga utbildning och en attraktiv arbetsplats. Det kommer i sin tur skapa långsiktiga värden för våra ägare, kommenterar Christan Drougge, styrelseordförande och huvudägare i Cedergrenska.

Erbjudandet avses genomföras till ett pris om 50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets aktier om 500 miljoner kronor före erbjudandet. Erbjudandet förväntas uppgå till totalt 130 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om 10 procent, varav 80 miljoner kronor förväntas utgöras av en nyemission av aktier och resterande del av befintliga aktier som erbjuds från ett antal aktieägare i bolaget.

Ankarinvesterare är Enter Fonder, FE Fonder och Prior & Nilsson Fonder som åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för 80 miljoner kronor.

Bolaget har satt upp följande finansiella mål:

* Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år på medellång sikt.
* Organiska omsättningstillväxt ska uppgå till minst 7 procent per år på medellång sikt.
* Bolaget ska ha en årlig ebita-marginal om minst 8 procent.
* Nettoskulden i relation till ebitda ska inte överstiga två gånger över tid.
* Cedergrenska avser att inte ge någon utdelning de kommande tre åren, utan att istället investera genererade kassaflöden i fortsatt tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER