Bildkälla: Stockfoto

VBG Group minskar omsättning men ökar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Industribolaget VBG Group redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 10,3 procent till 759,9 miljoner kronor (847,3).

Rörelseresultatet blev 86,2 miljoner kronor (66,8), med en rörelsemarginal på 11,3 procent (7,9).

Resultatet före skatt var 80,4 miljoner kronor (61,8).

Resultatet efter skatt blev 50,9 miljoner kronor (53,6), en minskning med 5,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,04 kronor (2,15), vilket innebär en minskning med 5,1 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (0).

VBG Group, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning759,9847,3-10,3%
Rörelseresultat86,266,829,0%
Rörelsemarginal11,3%7,9%
Resultat före skatt80,461,830,1%
Nettoresultat50,953,6-5,0%
Resultat per aktie, kronor2,042,15-5,1%
Utdelning per aktie, kronor4,500
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER