Bildkälla: Stockfoto

Zinzino redovisar rekordkvartal, höjer prognos (uppdatering)

(uppdaterar med prognos)

Zinzino ökar omsättningen och resultatet kraftigt i det tredje kvartalet. Kvartalet är ett nytt rekord för First North-bolaget.

Omsättningen steg 54,2 procent till 265,6 miljoner kronor (172,2). Det är nytt rekord för bolaget.

"Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Nordamerika ökade rejält under kvartalet", skriver Zinzino i rapporten.

Ebitda-resultat blev 28,8 miljoner kronor (4,4), med en ebitda-marginal på 10,8 procent (2,6).

"Marginalförbättringen var resultatet av ökad lönsamhet på bruttonivå i kombination med skalfördelar som uppkommit, främst genom förbättrad effektivitet inom IT-system och organisationen", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 22,9 miljoner kronor (-0,6), med en rörelsemarginal på 8,6 procent.

Resultatet efter skatt blev 17 miljoner kronor (-1,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12 miljoner kronor (30,1).

Bolaget uppger att de fortsatt är lindrigt påverkade av pandemin. Zinzino har även påbörjat en försäljning i Hongkong.

Zinzino höjer prognosen för intäkter och dessa förväntas nu överstiga 1 100 miljoner kronor (771). Rörelsemarginalen före avskrivningar höjs med två procentenheter och spås bli över 6,5 procent. Företaget uppger vidare att osäkerheten har ökat.

Zinzino har följande finansiellt mål. Under perioden 2020-2022 skall den genomsnittliga tillväxten av försäljningen i Zinzino vara minst 20 procent och rörelsemarginal före avskrivningar skall öka till över 6 procent. Utdelningspolicyn skall vara minst 50 procent av det fria kassaflödet så länge som likviditet och soliditet tillåter.

Zinzino, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning265,6172,254,2%
EBITDA28,84,4554,5%
EBITDA-marginal10,8%2,6%
Rörelseresultat22,9-0,6
Rörelsemarginal8,6%
Nettoresultat17-1,2
Kassaflöde från löpande verksamhet1230,1-60,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER