Bildkälla: Chayantorn Tongmorn / Shutterstock.com

Zwipe: Biometriska kort står inför massmarknadspotential - Analysguiden

Zwipe har nu stängt böckerna för 2020, ett år som inneburit många spännande händelser för bolaget. Intäkterna för året ökade från 1,5 miljoner NOK till 1,8 miljoner NOK. Då bolaget i stort fortsatt befinner sig i pre-revenue-stadiet hänförs detta till bland annat leveranser för pilotstudier. Bolaget har också lyckats minska de operativa kostnaderna hela 38 procent (justerat för valutakursdifferenser) till 63,7 miljoner NOK (96,8), en följd av det kostnadsreducerande programmet som inleddes 2019. EBITDA för året landar på -59,9 miljoner NOK (-92) och resultatet per aktie -1,89 NOK (-5,98). Streamliningen som bolaget genomfört innebär en radikalt minskad kostnadsmassa och, i kombination med en välfylld kassa på 125,3 miljoner NOK (23,2), säger de sig vara bättre positionerat än någonsin för det stundande kommersiella genombrottet.

Caset för biometriska betalkort är starkare än någonsin. Analysguiden inleder bevakning av Zwipe med ett motiverat värde på 32-35 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER