Bildkälla: Stockfoto

Enad Global 7: Nytt förvärv höjer estimaten - Penser

Totala intäkter uppgick till 120,5 mkr vilket var ca 26 mkr under våra estimat. EBITDA uppgick till 22,6 mkr vilket var ca 2 mkr över våra estimat. Avvikelsen går att förklara i lägre COGS.

Bolaget har efter kvartalets utgång förvärvat det kanadensiska bolaget Piranha. Köpeskillingen uppgick CAD till 31,4m vilket motsvarar 207 mkr. Bolaget har en tilläggsköpeskilling om CAD 63,4m (414 mkr) som successivt betalas ut fram till 2025. Piranha Games omsättning de senaste 12 månaderna uppgick till ca 150 mkr och EBITDA 8,6 mkr. Detta resulterar i en EPS höjning om 14% 2021 och 11% 2022. Med anledning Pirahna förvärvet höjer vårt motiverade värde till 41-43 kr ifrån 34-36 kr.

Förvärvet visat att EG7 är duktiga på att hitta värdeskapande förvärv. Vi har varit konservativa i våra estimat gällande kommande spelsläpp för EG7s egna titlar. Skulle dessa falla väl ut ser vi ett motiverat värde om 49-51 kr vidare ser vi att framtida förvärv kan addera 4-5 kr till vårt motiverade värde.

Analys 20201126
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER