Bildkälla: Stockfoto

Chromogenics: Kan bli en viktig aktör för en hållbarare framtid - Analyst Group

2020 ligger bakom om oss och under 2021 handlar det för ChromoGenics om att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriföretag inom CleanTech med högkvalitativa produkter för ett hållbart samhälle. Den adresserbara marknaden är omfattande, ESG-trenden är stark, kassan har nyligen fyllts på, orderboken överstiger 50 MSEK – om ChromoGenics kan tillvarata dessa förutsättningar effektivt kan Bolaget nå högre nivåer under kommande kvartal. I dagsläget estimerar vi en omsättning omkring 42 MSEK under 2021, motsvarande en tillväxt om 185 %. I samband med Q4-rapporten väljer vi att bibehålla vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 12,5 kr.

2020 ligger bakom om oss och under 2021 handlar det för ChromoGenics om att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriföretag inom CleanTech med högkvalitativa produkter för ett hållbart samhälle. Den adresserbara marknaden är omfattande, ESG-trenden är stark, kassan har nyligen fyllts på, orderboken överstiger 50 MSEK – om ChromoGenics kan tillvarata dessa förutsättningar effektivt kan Bolaget nå högre nivåer under kommande kvartal. I dagsläget estimerar vi en omsättning omkring 42 MSEK under 2021, motsvarande en tillväxt om 185 %. I samband med Q4-rapporten väljer vi att bibehålla vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 12,5 kr.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER