Bildkälla: Stockfoto

Neurametrix: Framtidens medicin - Mangold

Neurametrix är ett bolag som medtech-bolaget Emotra valt att förvärva och genomfört namnändring till. Den teknik som köps in medför en expansion av bolagets möjligheter inom mental hälsa. Neurametrix är en teknik som kan upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium genom att mäta oregelbundenhet vid skrivande på ett tangentbord. Bolaget har samlat på sig mycket data genom olika studier och tester, och har med god säkerhet kommit fram till att det går att få fram data för att särskilja patienter med Parkinsons och Huntingtons sjukdom. Bolaget ser att tekniken kan användas till ett stort antal sjukdomar vilket gör marknaden stor. Under december går det att delta i bolagets teckningsoptionsprogram, vilket kan bidra till ytterligare kapital och en snabbare väg framåt för bolaget.

Mangold har valt försiktiga antaganden för att få fram ett motiverat värde. Dels är prognos baserad på endast en sjukdom för Neurametrix där potential finns för ett större antal. Dels har vi valt att använda en hög riskpremie då hälso- och sjukvården är konservativ till ny teknik. Mangold bedömer att det motiverade värdet på bolaget uppgår till 0,63 kronor per aktie, en uppsida på 90 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER