Bildkälla: Stockfoto

EPTI: Levererar stigande lönsamhet - Analyst Group

Ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar och låg riskvilja, tillika ökade avkastningskrav, har under året hämmat EPTI:s substansvärdeutveckling, varför ett mellanår ligger i korten. Det är dock tydligt att EPTI:s fokuserade insatser på lönsamhet och starka kassaflöden bär frukt, samtidigt som portföljbolagen fortsätter att uppvisa en hög organisk tillväxt, vilket har bidragit till att EPTI-koncernen levererar lönsamhet på EBITDA-nivå för andra kvartalet i rad, något som lägger en solidare grund för att exekvera på förvärv av kassaflödespositiva servicebolag och öka aktieägarvärdet över tid. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett potentiellt värde per aktie om 5,1 kr (5,1) i ett Base scenario.

Ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar och låg riskvilja, tillika ökade avkastningskrav, har under året hämmat EPTI:s substansvärdeutveckling, varför ett mellanår ligger i korten. Det är dock tydligt att EPTI:s fokuserade insatser på lönsamhet och starka kassaflöden bär frukt, samtidigt som portföljbolagen fortsätter att uppvisa en hög organisk tillväxt, vilket har bidragit till att EPTI-koncernen levererar lönsamhet på EBITDA-nivå för andra kvartalet i rad, något som lägger en solidare grund för att exekvera på förvärv av kassaflödespositiva servicebolag och öka aktieägarvärdet över tid. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett potentiellt värde per aktie om 5,1 kr (5,1) i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER