Bildkälla: Stockfoto

Rightbridge Ventures Group: En compounder inom E-sport och gaming - Analyst Group

Rightbridge Ventures Group AB (”Rightbridge”, ”RBV” eller ”Bolaget”) är ett compounder- och investmentbolag inom E-sport och gamingindustrin, vilka på kort tid har etablerat ett dynamiskt ekosystem av portföljbolag inom E-sport- och gamingvärdekedjan. Genom RBV ges exponering mot den starkt växande E-sport- och gamingmarknaden via en diversifierad portfölj av bolag som förvaltas aktivt. RBV särskiljer sig från andra aktörer genom att Bolaget verkar operativt i företagen, vilket kombineras med ett tydligt portföljhanteringstänk som genomsyrar verksamheten. Bolaget har redan ingått flera viktiga kommersiella avtal samt samarbeten som vidimerar strategin, och bäddar för god finansiell utveckling framgent. Utifrån en DCF-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,34 kr i ett Base scenario.

Rightbridge Ventures Group AB (”Rightbridge”, ”RBV” eller ”Bolaget”) är ett compounder- och investmentbolag inom E-sport och gamingindustrin, vilka på kort tid har etablerat ett dynamiskt ekosystem av portföljbolag inom E-sport- och gamingvärdekedjan. Genom RBV ges exponering mot den starkt växande E-sport- och gamingmarknaden via en diversifierad portfölj av bolag som förvaltas aktivt. RBV särskiljer sig från andra aktörer genom att Bolaget verkar operativt i företagen, vilket kombineras med ett tydligt portföljhanteringstänk som genomsyrar verksamheten. Bolaget har redan ingått flera viktiga kommersiella avtal samt samarbeten som vidimerar strategin, och bäddar för god finansiell utveckling framgent. Utifrån en DCF-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,34 kr i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER