Bildkälla: Stockfoto

Gold Town Games: Har lanserat fem intäktsbringande spel på global basis - Analyst Group

Har lanserat fem intäktsbringande spel på global basis Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) levererade under Q3-23 en nettoomsättning om 3,7 MSEK (3,8) och ett EBITDA-resultat om 0,6 MSEK (-1,2). Under kvartalet har fokus legat på den globala lanseringen av BFM, som hittills har påvisat positiva nyckeltal, vilket har påverkat användartillväxten i befintliga spel. Framgent väntas en fortsatt uppskalning av BFM och en uppföljare till WHM, vilket möjliggörs genom en påfylld kassa från företrädesemissionen under Q4-23. Baserat på en applicerad P/S-multipel om 3,5x på den estimerade nettoomsättningen 24,7 MSEK år 2024, en diskonteringsränta om 10 %, samt antalet utestående aktier givet 80 % teckning i företrädesemissionen, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,4 kr (2,9) i ett Base scenario.

Har lanserat fem intäktsbringande spel på global basis Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) levererade under Q3-23 en nettoomsättning om 3,7 MSEK (3,8) och ett EBITDA-resultat om 0,6 MSEK (-1,2). Under kvartalet har fokus legat på den globala lanseringen av BFM, som hittills har påvisat positiva nyckeltal, vilket har påverkat användartillväxten i befintliga spel. Framgent väntas en fortsatt uppskalning av BFM och en uppföljare till WHM, vilket möjliggörs genom en påfylld kassa från företrädesemissionen under Q4-23. Baserat på en applicerad P/S-multipel om 3,5x på den estimerade nettoomsättningen 24,7 MSEK år 2024, en diskonteringsränta om 10 %, samt antalet utestående aktier givet 80 % teckning i företrädesemissionen, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,4 kr (2,9) i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER