Bildkälla: Stockfoto

Angler Gaming kv1 2024: Stark tillväxt och marginaler över förväntan - Carlsquare

I dag offentliggjorde Angler Gaming sin delårsrapport för Kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes efter Kv1 2024.


Intäkterna ökade med 15% till 10,9 MEUR. Vår prognos låg på 10,4 MEUR. Utfallet var således ca 5% över våra förväntningar. Intäkterna ökade främst till följd av en uppgång i hold-nivån som steg från 59,1% i Kv1 2023 till 63,4% i Kv1 2024.

Bruttoresultatet minskade med 2% till 3,2 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 29,5%. Bruttomarginalen har således sjunkit från ca 34,6% i kv1 2023. Vår prognos för bruttoresultatet låg på 2,7 MEUR.

EBIT-resultatet ökade marginellt från 1,5 MEUR till 1,6 MEUR. Det motsvarar en marginal om 16%. Vår prognos låg på 1,0 MEUR.
EBT minskade från 1,1 MEUR till 0,8 MEUR, men hamnade över vår prognos om 0,5 MEUR.


Jämfört med Kv1 2023 har antalet aktiva kunder ökat från 45 561 till 57 727. Även antalet nya deponerande kunder har ökat, vilket är positivt. Antalet nyregistrerade kunder har dock minskat, vilket har varit en trend senaste kvartalen.

De första 45 dagarna av kv1 2024 har den genomsnittliga nettospelsvinsten per dag ökat med 19%, jämfört med Kv1 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER