Bildkälla: Stockfoto

Fable Media kv1 2024: Lönsamhet över förväntan - Carlsquare

Idag publicerade Fable Media sin delårsrapport för kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.


Nettoomsättningen under kv1 2024 för Fable Media uppgick till 21,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv1 2023 om 6,6%. Övriga intäkter om 0,2 MSEK gjorde att de totala intäkterna blev ca 22,0 MSEK. Vår prognos om 21,7 MSEK i totala intäkter understeg således utfallet.

EBITDA-resultatet uppgick till 15 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om mycket starka 69 procent. Vår EBITDA-prognos låg på 13,0 MSEK. EBITDA-resultatet översteg således våra förväntningar.

EBIT hamnade på 13,9 MSEK och nettoresultatet på 10 MSEK. Både EBIT och nettoresultatet översteg våra prognoser som låg på 11,8 respektive 9,3 MSEK.


Bolaget har under kv1 uppvisat en utveckling i nettoomsättningen i linje med våra prognoser, samtidigt som den fina utvecklingen som uppvisats i lönsamheten kvarstår. Vi förväntar oss att aktien handlas upp på den starka rapporten.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER