Bildkälla: Stockfoto

Fable Media: Starkt kv2 2024 förväntas - Carlsquare

Starkt kv2 2024 förväntas


Fable Media Group AB (”FMG” eller ”Bolaget”) Meddelade på torsdagen den 13 juni 2024 att omsättningen för kv2 2024 förväntas uppgå till 26–29 MSEK med ett EBITDA-resultat om 18–21 MSEK. I våra tidigare prognoser var förväntningarna för kv2 2024 en omsättning på ca 23,5 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 15 MSEK. Den starka utvecklingen är enligt Bolaget ett resultat av nya partnerskap samt en kostnadseffektiv organisation.

Till följd av Bolagets positiva besked justerar vi upp våra förväntningar för kv2 2024 samt förväntningarna för helåret 2024. I nuläget utgår vi från att FMG rapporterar en omsättning om 27,5 MSEK under kv2 2024, med ett EBITDA-resultat om 19,2 MSEK, motsvarande en branschledande EBITDA-marginal om 69,8%. För helåret 2024 är våra nya prognoser 103,2 MSEK i nettoomsättning, med ett EBITDA-resultat om 73,0 MSEK. Tidigare prognoser för nettoomsättning och EBITDA för 2024 låg på 90 respektive 60 MSEK.


Uppjusterade prognoser förhöjer det motiverade värdet

Genom att kombinera en kassaflödes- och jämförande värdering beräknas ett motiverat värde om 14,3 SEK per aktie (10,4) i Fable Media. Uppjusteringen sker som följd av höjda prognoser för omsättning och lönsamhet till starka marginaler. Bolaget handlas för närvarande till en EV/EBIT om 9,1x. Referensgruppen handlas till en genomsnittligt EV/EBIT om 11,7x.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER