Bildkälla: Stockfoto

Evli Green Corporate Bond minskade 0,59 procent i september - ökad inflationsoro på marknaden

Fonden Evli Green Corporate Bond minskade 0,59 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,21 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Juhamatti Pukka.

Inledningsvis skriver förvaltaren att inflationsoron ökade under september när ny statistik pekade på en snabbare inflationstillväxt än väntat. På grund av detta steg också räntor. Den tyska tioåringen steg 10 baspunkter och avslutade månaden på -0,20 procent.

Gällande fondens avkastning relativt sitt jämförelseindex skriver förvaltaren att den största positiva bidragsgivaren var en undervikt i duration, en övervikt i telekommunikation och en undervikt i allmännyttiga tjänster.

Fonden investerade under månaden i flera obligationer, bland annat European Energy 2025, Mondelez International 2029 samt Smurfit Kappa 2033.

Vid månadsskiftet hade fonden cirka 50 procent av tillgångarna investerade i BBB och cirka 18 procent i A-klassade obligationer.

De två sektorer med störst exponering var banker och fastighetsbolag där cirka 22 respektive 20 procent av kapitalet var allokerat.

Evli Green Corporate Bond, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,59
Index MM, förändring i procent-0,64
Fond i år, förändring i procent-0,21
Index i år, förändring i procent-0,31
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER