Bildkälla: Stockfoto

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund ökade 1,6 procent i oktober - störst exponering mot Kina

Fonden UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund steg 1,6 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Geoffrey Wong, Urs Antonioli och Projit Chatterjee.

Inledningsvis förklarar förvaltarna att fonden sektormässigt gynnades av fördelningen mot finans och material. Sällanköpsvaror och -tjänster samt konsumentvaror tyngde fondens utveckling under månaden.

Enskilda innehav som bidrog positivt till fondens utveckling var Bank Mandiri och Sberbank. Sberbank gynnades, precis som andra ryska aktier, av stigande oljepriser.

MercadoLibre och Hindustan Unilever utvecklades svagt under månaden och bidrog negativt till utvecklingen. MercadoLibre sjönk efter oro kring leveranskedjor, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis förklarar förvaltarna att de letar efter företag som gynnas av hållbarhetstrenden och återhämtningen efter Covid-19 pandemin.

UBS Global Emerging Markets Opportunitys tre största innehav i slutet av månaden var Taiwan Semiconductor, Samsung och Tencent med 9,33, 6,0 respektive 5,13 procent av portföljen. Störst fördelning hade fonden mot Kina, Indien och Taiwan.

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent1,6
Fond i år, förändring i procent-5,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER