Bildkälla: Stockfoto

Evli Green Corporate Bond var oförändrad under december

Fonden Evli Green Corporate Bond var oförändrad under december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,09 procent. Under 2021 har fonden minskat 1,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Juhamatti Pukka.

Inledningsvis skriver förvaltaren att december var en stark månad för företagsobligationer och kapitalmarknader. Att effekterna kopplat till omikron visat sig vara mildare än väntat förklaras ha ingjutit riskaptit hos investerare under perioden.

Vidare noteras långa europeiska räntor ha stigit under månaden, drivet av hökaktiga uttalanden från amerikanska centralbanken och makroekonomisk statistik från euroområdet. Spreadarna i investment grade och high yield obligationer ha stramats åt ordentligt.

Fonden gynnades i december av en durationsundervikt, innehav inom banksektorn och en övervikt inom bilindustrin.

Avslutningsvis förväntar sig förvaltaren en lugn start på januari, med högre aktivitet på primärmarknaden framåt slutet av månaden - och attraktiva investeringsmöjligheter som följd.

Fondens tre största emittenter vid månadsskiftet var Citycon, Mondelez International och Daimler med exponeringar om 3,31, 3,27 respektive 3,01 procent.

Största innehav var Sato-Oyj, Volvo Cars och Oi European Group med portföljvikter om 2,33, 2,28 respektive 2,13 procent.

Evli Green Corporate Bond, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent0
Index MM, förändring i procent-0,09
Fond i år, förändring i procent-1,1
Index i år, förändring i procent-1,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER