Bildkälla: Stockfoto

Pareto ESG Global Corporate Bond ökade 3,2 procent i juli - fortsätter att fokusera på högkvalitetsbolag inom high yield

Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond A steg 3,2 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Stefan Ericson, Mathias Lundmark och Nawel Boukedroun.

Initialt skriver förvaltarna att investerare börjat få en allt mer positiv marknadstro.

I kreditmarknaden har emissionsvolymerna sjunkit kraftigt, där amerikanska high yield emissionsvolymer föll kraftigt jämfört med 2021 och haft det svagaste halvåret sedan 2009. Allt detta återspeglas av den höga inflationen, krig och nedstängningarna i Kina.

"Data visar dock fortsatt att bolag i USA och Europa har på aggregerad basis högre kontantbalanser och högre räntetäckningsgrader jämfört med andra perioder senaste 10 åren, aspekter gällande bolag i high yield-marknaden, så likviditet är överlag bra", skriver förvaltarna.

Förvaltarna fortsätter att fokusera på mer högkvalitetsbolag inom high yield. Man har därför valt att sälja hela innehavet i Avya.

"Bolaget har utvecklats negativt under en period och säkrade nyligen en bankfinansiering som då ligger före oss obligationsägare i prioritet", skriver förvaltarna.

Samtidigt ökade förvaltarna innehaven i Organon, Swiss Life och IQVIA.

Vid månaden slut var största innehav UPM-Kymmene, Getlink följt av Ht Troplast med portföljvikterna 3,2, 2,4, respektive 2,3 procent. Räntedurationen uppgick till 2,7 år.
Pareto ESG Global Corporate Bond A, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent3,2
Fond i år, förändring i procent-7,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER