Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden minskade 8,60 procent i augusti - prioriterar stabilitet i portföljen

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Norden minskade 8,60 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 32,30 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Marcus Rylander.

Inledningsvis beskriver förvaltaren marknaden under augusti månad som nervös, där flera bolag både steg och föll kraftigt inför samt under rapportsäsongen. En extrem rapportreaktion kom till följd av den plötsliga avgången av grundaren och vd:n i Revolution Race.

Inga nyinvesteringar har gjorts under augusti månad. Fonden avyttrade några mindre innehav där övertygelse inför det kommande året saknades. Resterande aktier i danska byggmaterialbolaget Rockwool, svenska IT-riskkapitalbolaget VNV samt norska IT-bolaget Link Mobility avyttrades.

Vidare har fonden även minskat något inom lite dyrare och mer cykliska innehav samt ökat inom stabila och enligt förvaltaren rimligt värderade aktier där man lyfter fram Demant, Atea och SAAB.

"Vårt fokus inför en förväntad sämre konjunktur med högre räntor har fortsatt varit att säkerställa goda marknadspositioner, starka kassaflöden, förutsättningar för god lönsamhet, bra balansräkningar samt rimliga ingångsvärderingar", skriver förvaltaren.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Bakkafrost, Lagercrantz och Valmet med portföljvikter om 3,39, 3,34 respektive 3,27 procent.

De sektorer med störst exponering i fonden var industri, informationsteknik och dagligvaror med portföljvikter om 33,7, 23,6 respektive 9,6 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige största region med 52,8 procent av portföljens totala allokering. Därefter kom Norge, Finland och Danmark med exponeringar om 23,3, 13,5 respektive 10,4 procent.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-8,60
Fond i år, förändring i procent-32,30
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER