Bildkälla: Stockfoto

Espiria Global minskade 7,9 procent i september - ökar i mjukvaruföretaget Adobe

Fonden Espiria Global A minskade 7,9 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Pari, Peter van Berlekom, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kapitalmarknaderna har under september prissatt ett dystert konjunkturscenario med högre ränta och sämre intjäning.

Förvaltarna skriver även att de är oklart när man kommer ur den negativa fasen men de ser att jämförelsetalen för inflationens årstakt kommer förbättras under 2023.

"Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high­-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv." skriver förvaltarna.

Gällande portföljaktiviteten har man ökat i mjukvaruföretaget Adobe efter deras kvartalsrapport. Förvaltarna anser att bolagets unika position är intakt och att marknaden överreagerade på marginellt svaga resultatsiffror.

Aktierna i försäkringsbolaget AIA har avyttrats på grund av försämrade utsikter på företagets huvudmarknad.

De främsta bidragsgivarna i fondens portfölj under månaden var Bristol-Myers Squibb, Roche Holding och Merck & Co. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Kion, Qualcomm och Disney.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Bristol-Myers Squibb och Qualcomm med portföljvikter om 4,9, 3,9 respektive 3,3 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot teknologi följt av sjukvård och finans.

Espiria Global A, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,9
Index MM, förändring i procent-4,7
Fond i år, förändring i procent-20,2
Index i år, förändring i procent-10,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER