Bildkälla: Stockfoto

Carlsson Norén Yield Opportunity minskade 4,33 procent i september - kraftig nedgång inom fastighetssektorn

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A minskade 4,33 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att energikrisen har varit i fortsatt fokus samtidigt som centralbankerna tävlat om vem som kunde höja räntan mest.

Kreditspreadarna gick isär cirka 15 punkter för investment grade och 50-80 punkter för high yield.

Vidare genomförde Balder ett återköp av cirka 10 procent av sina utestående hybrider.

"Inom fastighetssektorn behöver många lån refinansieras från och med nästa år. Emilshus, NP3 och FastPartner emitterade på grund av detta seniora obligationer. Corem drog däremot tillbaka sin emission vilket sänkte marknadens humör rejält mot slutet av månaden, och Nasdaqs svenska fastighetsindex stängde på nästan -20 procent", avslutar förvaltarna.

Fondens förväntade yield i portföljen var vid månadsskiftet cirka 12 procent. Yielden beskrivs ha ökat kraftigt under senare på grund av prisnedgångarna samt en ordentlig uppgång i STIBOR, vilket har höjt kupongerna på instrument med rörlig ränta.

Vid månadsskiftet var fondens största tillgångsslag företagshybrider på 57 procent följt av bankhybrider på 28 procent samt preferens och D-aktier på 7 procent. Konvertibler uppgick till 2 procent och likvida medel till 4 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,33
Fond i år, förändring i procent-13,86
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER