Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S ökade 2,47 procent i januari - lyfter fram Alleima

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 2,47 procent i januari. På rullande 12 månader har fonden minskat 3,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden präglades av rapportperioden där man överlag sett stabila kvartalsrapporter från större nordiska bolag. Drivande till detta har varit stora orderböcker, inflationsdriven omsättningsökning och kostnadsbesparingar.

Förvaltarna skriver att bolag som uppvisat stigande orderingång och framåtlutande utsikter för 2023 har ofta överraskat aktiemarknaden positivt.

"Ett exempel är svenska Alleima som utvecklades mycket starkt under januari med en uppgång på omkring 35 procent. Alleima delades ut från Sandvik under sommaren 2022 och vi initierade en mellanstor position under september/oktober då större säljtryck, från vad vi tror indexföljande fonder pressade aktien. Aktien är upp cirka 45 procent från vår investering", skriver förvaltarna.

Alleima beskrivs ha gjort en comeback från de tuffa åren 2020 och 2021 vilket förvaltarna beskrivs bero på större olje/gas-ordrar samt att oljebolagen kommunicerat stigande investeringsnivåer framåt.

"Vi tror att Alleima har goda förutsättningar att kraftigt växa sin vinst kommande åren och ta volymer både inom fossila och förnyelsebara slutmarknader. Vi har minskat positionen efter kursuppgången, men anser fortsatt att god uppsida finns i aktien från dagens nivåer."

Det relativt nytillkomna portföljbolaget Dolphin Drilling, som hyr ut borriggar, beskrivs kunna dra nytta av att utbudet av borriggar är starkt begränsat. Förvaltarna spår således att fler av bolagets borriggar kommer kunna hyras ut i närtid. Förvaltarna spår även att dagshyrorna för dessa riggar kommer att stiga framåt.

Främsta bidragsgivare till fondens avkastning under månaden återfanns i Sinch, Bonesupport och Alleima.

Fondens blankade innehav gav som grupp negativ avkastning under månaden. Korta positionen i OMX-terminen hade störst negativa påverkan.

Adrigo Small & Midcap L/S, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent2,47
Fond ett år, förändring i procent-3,25
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER