Bildkälla: Stockfoto

Simplicity High Yield ökade 2,30 procent i januari - hög aktivitet på primärmarknaden i USA och Europa

Fonden Simplicity High Yield steg 2,30 procent i januari. På rullande 12 månader har fonden minskat 4,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Initialt skriver förvaltarna att 2023 har inletts med en positiv utveckling vilket visar på en stark optimism om att en eventuell lågkonjunktur inte blir allt för djup eller till och med kan undvikas samt förhoppningar om att räntehöjningarna har nått sin topp.

Uppgången präglades dock av en del osäkerhet, bland annat av den svenska BNP-utvecklingen som under det sista kvartalet kom in lägre än förväntat.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark vilket i praktiken skulle kunna leda till löneinflation.

"Bilden är dock inte entydig något som bland annat visade sig då flera stora bolag meddelade att de planerar stora personalminskningar under de kommande månaderna. Fackföreningarnas lönekrav inför de stundande avtalsrörelserna tyder också på relativt måttliga löneökningar", skriver förvaltarna.

Vidare spekuleras det mycket i eventuella räntehöjningar. Många tror att räntehöjningen i februari är den sista från Fed medan den europeiska centralbanken kommer att fortsätta lite till.

Kreditmarknaden har i de flesta segment haft en stark utveckling vilket kan förklaras av sjunkande räntor och kreditspreadar samt av den höga yield som de allra flesta obligationer handlas till.

De rapporter som hittills har publicerats för det fjärde kvartalet har generellt varit bättre än väntat. Samtidigt är det skillnad mellan olika branscher och de flesta bolag menar att framtiden är osäker.

Även om endast ett fåtal fastighetsbolag rapporterat ännu har man sett tecken på att fastighetsbolagen har skrivit ner värdena på sina fastighetsportföljer, främst drivet av högre avkastningskrav.

"I USA och Europa var primärmarknadsaktiviteten hög då många bolag ville utnyttja det starka sentimentet för att ge ut nya obligationer. I den nordiska marknaden var dock aktiviteten lägre och de affärer som genomfördes gjordes på attraktiva nivåer ur ett investerarperspektiv. Simplicity deltog bland annat i emissioner i telekombolagen British Telecom och Telecom Italia samt den franska banken Societé Generale", avslutar förvaltarna.

Ränte- och kreditdurationen uppgick till 1,42 respektive 2,87 år.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Bewi, VEF och SFSS med portföljvikter om 2,5, 2,1 respektive 2,1 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige, Norge och Danmark de största regionerna med 37,5, 14,3 respektive 5,7 procent av fondens allokerade kapital.

Simplicity High Yield, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent2,30
Fond ett år, förändring i procent-4,12
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER