Bildkälla: Stockfoto

Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,74 procent i februari - fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A steg 1,74 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,75 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det var en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer under februari. Kreditspreadarna gick ihop cirka 5 baspunkter för investment grade och cirka 20 punkter för high yield under månaden.

"Långa räntor steg, vilket gjorde att statsobligationsindex sjönk med 1,3 procent i USA och med 1,7 procent i Sverige. S&P 500 steg med 5,3 procent och OMXSGI med 3,9 procent", skriver förvaltarna.

Både företags- och bankhybrider steg med några få tiondels procent i februari. Förvaltarna skriver att Deutsche Pfandbriefbanks AT1:a utmärkte sig med en nedgång på cirka 60-70 procent.

"Svenska fastighetshybrider utvecklades däremot starkt, delvis tack vare ett återköpserbjudande från Balder på 100 miljoner euro. Preferens- och D-aktier inom fastighetssektorn utvecklades i många fall starkt, dock med undantag från SBB och Heimstaden som båda skjutit upp sina utdelningar."

Ett antal bank- och försäkringshybrider emitterades under månaden, däribland DNB Bank, Jyske Bank, Swedbank, Sparebanken Vest, SBAB, Sparebank 1 Østlandet (AT1:or) och Gjensidige, Danske Bank, Hoist, Sparebank 1, Advanzia Bank och Nordiska (T2:or). Enel emitterade hybrider, och Ocean Yield uppges ha en pågående hybridemission.

Vid månadsskiftet låg fondens genomsnittliga yield på cirka 13 procent.

Vid månadsskiftet hade företagshybrider och bankhybrider störst portföljvikt om 48 respektive 40 procent av den totala allokeringen. Seniora obligationer utgjorde 5 procent av portföljvikten.

Likvida medel i fonden uppgick till 6 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent1,74
Fond i år, förändring i procent4,75
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER