Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bank ökade räntenettot i tredje kvartalet

Länsförsäkringar Bank redovisar högre intäkter och räntenetto i det tredje kvartalet, jämfört med året innan. Resultatet blev däremot lägre än fjolårets.

De totala intäkterna uppgick till 1 047,3 miljoner kronor (1 000,6).

Räntenettot uppgick till 1 201,0 miljoner kronor (1 176,7).

Provisionsnettot blev -173,3 miljoner kronor (-188,2).

Kreditförlusterna uppgick till 38,4 miljoner kronor (56,7).

Rörelseresultatet blev 508,4 miljoner kronor (478,9).

Nettoresultatet blev 393,3 miljoner kronor (452,7).

Inlåningen ökade 13 procent till 132,6 miljarder kronor (117,6). Utlåningen ökade 8 procent till 327,5 miljarder kronor (302,8).

Fondvolymen ökade 14 procent till 240,8 miljarder kronor (210,6).

"Affärsvolymerna har under det tredje kvartalet fortsatt att återvända till mer normala nivåer, där tillväxten i såväl sparandeprodukter som utlåning uppvisar ett normaliserat mönster. Fondvolymen har under det tredje kvartalet haft en god tillväxt och är nu tillbaka på de nivåer som innan utbrottet av covid-19", framgår det av rapporten.

Länsförsäkringar, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Intäkter1 047,31 000,64,7%
Räntenetto1 201,01 176,72,1%
Provisionsnetto-173,3-188,2
Kreditförluster-38,4-56,7
Rörelseresultat508,4478,96,2%
Nettoresultat393,3452,7-13,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER