Bildkälla: Stockfoto

Redeye ser utrymme för mer aktieuppgång för Bioinvent efter BI-1206-resultat

Redeye ser utrymme för ytterligare aktieuppgång efter en mycket lovande uppdatering för Bioinvents ledande kandidat BI-1206. Det skriver analysfirman i en analys daterad i dag den 28 januari.

"Medan aktierna har utvecklats bra de senaste månaderna, vilket vi delvis tror beror på ökad optimism kring BI-1206 efter en presentation vid ASH-konferensen i december, är den första aktiereaktionen med en uppgång på under tio procent något av en besvikelse (om än på en svag totalmarknad) enligt vår åsikt", skriver Redeye.

Läkemedelsbolaget Bioinvent är upp 4,8 procent i skrivande stund efter positiva interimsresultat för läkemedelskandidaten BI-1206. Det rör sig om fas I/IIa-studien av BI-1206 i kombination med rituximab vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom som återfallit eller uppvisar resistens mot anti-CD-20-antikroppen rituximab.

Ny data visar att sex av nio patienter som genomgått behandlingen uppvisar antingen fullständig respons eller partiell respons.

"Vi ser uppgifterna som mycket lovande och bättre än förväntat, särskilt i en doseskaleringsstudie. En viss försiktighet är fortfarande motiverad eftersom Bioinvent ännu inte har utvärderat alla 15 rekryterade patienter", skriver Redeye.

Redeye hade sedan tidigare höga förväntningar på läkemedelsprojektet men påpekar att de kommer att se över sitt basscenario på 75 kronor inför en eventuell uppgradering.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER