Bildkälla: Stockfoto

Concejo minskar förlust i fjärde kvartalet, tänker vara långsiktiga i Christian Berner Tech Trade

Concejo, som nu är ett blandat investmentbolag, redovisar minskad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten reducerades. I utdelning föreslås 15 kronor (17).

Omsättningen sjönk 29,5 procent till 32,3 miljoner kronor (45,8).

Rörelseresultatet blev -55,9 miljoner kronor (-130,0).

Rörelseresultat har belastats med stämmobeslutad bonus till nyckelpersoner avseende försäljningen av affärsområde Marine & Safety, en koncernmässig realisationsförlust vid avyttring av aktierna i Incendium, nedskrivning av goodwill, samt förvärvskostnader för SBF Management AB.

"Covid-19 har därutöver haft en accelererande negativ påverkan på omsättning och resultat, framför allt för verksamheterna i Mellanöstern och Indien där såväl stilleståndstid och ökade kostnader i pågående projekt ej kunnat kompenseras", uppger bolaget.

Resultatet före skatt var -43,1 miljoner kronor (-161,5).

Resultatet efter skatt blev -42,9 miljoner kronor (-180,5).

Resultat per aktie hamnade på -3,65 kronor (-12,30).

Vd Carl Adam Rosenblad kommenterar i rapporten bland annat förvärvet av aktieposten i Christian Berner Tech Trade (CBTT) som skedde relativt nyligen.

"CBTT är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner och det finns spännande likheter mellan CBTT och Concejo, som stark ägarstruktur, lång historik, decentraliserad organisation och ett fokus på miljöteknik. Det här är ett strategiskt förvärv, och vi har för avsikt att vara långsiktiga", berättar bolagschefen.

Concejo, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning32,345,8-29,5%
Rörelseresultat-55,9-130,0
Resultat före skatt-43,1-161,5
Nettoresultat-42,9-180,5
Resultat per aktie, kronor-3,65-12,30
Utdelning per aktie, kronor1517-11,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER