Bildkälla: Stockfoto

Dedicare förbättrade resultatet i första kvartalet betydligt

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar kraftigt ökad omsättning och resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 55,5 procent till 265,5 miljoner kronor (170,7), vilket beror på förvärvet av Dedicare A/S samt tillväxt i den norska verksamheten.

Rörelseresultatet blev 13,2 miljoner kronor (5,5), med en rörelsemarginal på 5,0 procent (3,2).

Den förbättrade lönsamheten hänförs till den norska och den danska verksamheten.

Resultatet före skatt var 12,3 miljoner kronor (5,4).

Resultatet efter skatt blev 9,6 miljoner kronor (3,8), en ökning med 152,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (0,42), vilket innebär en ökning med 142,9 procent mot föregående år.

Vd Krister Widström skriver i en kommentar till rapporten att pandemin har inneburit utmaningar för verksamheten, men medarbetarna har visat sig både anpassningsbara och handlingskraftiga.

Han berättar även att rekrytering av en landschef till Sverige har inletts, där målet är att öka fokuset på omsättningstillväxt samt lönsamhet. Det påpekas att den svenska marknaden är fortsatt under hård press avseende marginaler.

Dedicare, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning265,5170,755,5%
Rörelseresultat13,25,5140,0%
Rörelsemarginal5,0%3,2%
Resultat före skatt12,35,4127,8%
Nettoresultat9,63,8152,6%
Resultat per aktie, kronor1,020,42142,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER