Bildkälla: Stockfoto

Nolatos intäkter och resultat i linje med förväntningarna i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Industriunderleverantören Nolato redovisar intäkter och resultat i linje med analytikernas förväntningarna i första kvartalet 2021.

Nettoomsättningen steg 28,1 procent till 2 645 miljoner kronor (2 065). Utfallet var 0,6 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 2 662 miljoner kronor. Justerat för valuta och förvärv var den organiska ökningen 22 procent.

Ebitda-resultat blev 414 miljoner kronor (319), med en ebitda-marginal på 15,7 procent (15,4).

Ebita-resultatet uppgick till 308 miljoner kronor (227), med en ebita-marginal på 11,6 procent (11,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 308 miljoner kronor (241), vilket är 1,3 procent bättre än väntade 304 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 299 miljoner kronor (225). Rörelsemarginalen var 11,3 procent (10,9).

Resultatet före skatt var 286 miljoner kronor (221). Resultatet efter skatt blev 226 miljoner kronor (177), vilket är 0,4 procent högre än analytikerkonsensus 225 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 8,43 kronor (6,67).

- Samtliga affärsområden uppvisade, trots rådande tider, en god utveckling under det första
kvartalet med en mycket stark tillväxt inom Medical Solutions och Integrated Solutions. Det
resulterade i att koncernens omsättning ökade med hela 22 procent, justerat för valuta och
förvärv, och att rörelseresultat, ebita, för första gången översteg 300 miljoner kronor under ett enskilt kvartal. Det är återigen ett kvitto på våra djupa kundrelationer och starka ställning som en
global strategisk partner till en rad ledande företag inom sina respektive sektorer. Den starka
utvecklingen innebär vidare att vi nyligen tagit beslut om ytterligare expansion av
produktionskapaciteten, kommenterar vd Christer Wahlquist i delårsrapporten.

- Nolato har tidigare aviserat att den starka tillväxten inom Medical Solutions medför att
affärsområdet expanderar produktionskapaciteten i Schweiz, Ungern och Sverige.
Expansionen fortgår enligt plan och beslut har nyligen också fattats om att expandera produktionskapaciteten vid befintliga anläggningar i Polen och USA, fortsätter Christer Wahlquist.

Nolato, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning2 6452 662-0,6%2 06528,1%
EBITDA41431929,8%
EBITDA-marginal15,7%15,4%
EBITA30822735,7%
EBITA-marginal11,6%11,0%
EBITA, justerat3083041,3%24127,8%
Rörelseresultat29922532,9%
Rörelsemarginal11,3%10,9%
Resultat före skatt28622129,4%
Nettoresultat2262250,4%17727,7%
Resultat per aktie, kronor8,436,6726,4%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER