Bildkälla: Stockfoto

Glencore ser helårsresultat i övre delen av guidningen för sin handelsdivision

Råvarubolaget Glencore bedömer att helårets rörelseresultat för bolagets handelsdivision kommer hamna i den övre delen av intervallet om 2,2 till 3,2 miljarder dollar. Det framgår av en verksamhetsuppdatering.

Under det första halvåret uppgick Glencores produktion av koppar till 598 kiloton (588,1), en ökning med 2 procent mot samma period föregående år. Samtidigt ökade produktionen av kobolt med 3 procent till 14,8 kiloton (14,3).

Vidare uppgick produktionen av kol till 48,7 megaton (58,1), en minskning med 16 procent mot samma period föregående år.

Oljeproduktionen var 2 557 tusen fat oljeekvivalenter per dag (2 612).

Vad gäller guidningen för helårsproduktion lämnade Glencore sina prognoser inom koppar och kobolt i stort sett oförändrade. Samtidigt sänktes prognoserna för produktionen av kol, zink och nickel något.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER