Bildkälla: Stockfoto

Riksbanken vill se högre krav på aktörer som är aktiva på marknaden för företagsobligationer

Riksbanken har belyst att det finns strukturella brister på marknaden för företagsobligationer, och de måste åtgärdas. Bland annat måste högre krav ställas på aktörer som är aktiva på marknaden, skriver Riksbanken efter att ha genomfört studien "Vägen till en bättre fungerande företagsobligationsmarknad".

- När coronapandemin bröt ut påverkades företagsobligationsmarknader runt om i världen mycket negativt. Den svenska marknaden var inget undantag. Under en tid upphörde marknaden helt att fungera, kommenterar Riksbanken.

Viktiga aspekter är bristande transparens och otillräcklig likviditet.

Potentiella åtgärder inkluderar högre krav på företag som emitterar obligationer och bankerna som bistår i emissionsprocessen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER