Bildkälla: Stockfoto

SSAB planerar bygga om produktionssystem för tunnplåt, tidigarelägger grön omställning

Stålbolaget SSAB planerar bygga om sina produktionssystem för tunnplåt i Norden och meddelar samtidigt att ambitionen kring att bli koldioxidneutrala tidigareläggs med 15 år, till år 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

SSAB vill bygga om sina nordiska produktionssystem för tunnplåt, för att möta gällande affärsstrategi. Det nya systemet ämnar resultera i en ökad kapacitet för premiumprodukter, en bättre kostnadsposition samt i en fossilfri produktion. Samtidigt vill stålbolaget ta bort sina koldioxidutsläpp, och siktar på att så ska bli fallet 2030.

- Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan, kommenterar SSABs vd Martin Lindqvist.

De nya investeringarna väntas kosta ungefär 45 miljoner kronor under tidsperioden 2022-2030, och finansieras genom det egna kassaflödet. I takt med den nya produktionsplanen förklaras investeringsbehovet i nuvarande system kopplat till masugnar, stålverk och valsverk elimineras.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER