Bildkälla: Stockfoto

SCA rapporterar högre vinst än väntat, slår till med extrautdelning (uppdatering)

(Uppdatering avser omsättning och ebitda)

Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning som var var något lägre än väntat under fjärde kvartalet. Samtidigt kom rörelsevinsten att mer än fördubblas jämfört med fjolåret. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 3,7 procent till 4 763 miljoner kronor (4 592). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 027.

Exklusive den negativa effekten från avvecklingen av tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK i fjärde kvartalet 2020, ökade nettoomsättningen med 26 procent.

Bolaget har under perioden dragits med en säsongsmässigt lägre efterfrågan på sågade trävaror, samt minskad leveransvolym inom segment Massa jämfört med föregående kvartal. Det senare till följd av oplanerade underhållsstopp.

Vad gäller virkesförsörjningen till bolagets industrier har denna varit stabil under kvartalet.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark, drivet av globalt hög efterfrågan under en längre tid på wellpappförpackningar. Marknadspriserna ökade under kvartalet i jämförelse med föregående kvartal. Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Ebitda-resultat blev 2 806 miljoner kronor (1 451), med en ebitda-marginal på 58,9 procent (31,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2 806 miljoner kronor (1 377), med en justerad ebitda-marginal på 58,9 procent (30,0). Ökningen relaterar huvudsakligen till högre försäljningspriser för samtliga produktområden vilket motverkades av lägre leveransvolymer

Rörelseresultatet blev 2 408 miljoner kronor (1 084). Rörelsemarginalen var 50,6 procent (23,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 408 miljoner kronor (986), väntat var 2 029, med en justerad rörelsemarginal på 50,6 procent (21,5).

Resultatet före skatt var 2 380 miljoner kronor (1 050).

Resultatet efter skatt blev 1 995 miljoner kronor (783), analytikerkonsensus 1 598.

I utdelning föreslås 2,25 kronor (2,00). Väntat var 2,50. Därutöver föreslås det en extrautdelning på 1 krona per aktie, vilket innebär att den totala utdelningen landar på 3,25 kronor per aktie.

SCA, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning4 7635 027-5,3%4 5923,7%
EBITDA2 8061 45193,4%
EBITDA-marginal58,9%31,6%
EBITDA, justerat2 8061 377103,8%
EBITDA-marginal, justerad58,9%30,0%
Rörelseresultat2 4081 084122,1%
Rörelsemarginal50,6%23,6%
Rörelseresultat, justerat2 4082 02918,7%986144,2%
Rörelsemarginal, justerad50,6%40,4%21,5%
Resultat före skatt2 3801 050126,7%
Nettoresultat1 9951 59824,8%783154,8%
Utdelning per aktie, kronor2,252,50-10,0%2,0012,5%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER