Bildkälla: Stockfoto

Electrolux justerade rörelseresultat bättre än väntat (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Justerad rörelsevinst var bättre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 4,3 procent till 35 372 miljoner kronor (33 902). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 691. Organisk tillväxt var 4,8 procent.

Rörelseresultatet blev 882 miljoner kronor (2 498). I resultatet ingår jämförelsestörande post med -727 miljoner kronor från utfallet i skiljedom i USA (som meddelades häromdagen).

Med denna post återlagd blev justerat rörelseresultat 1 609 miljoner, att jämföra med konsensus på 1 425 miljoner.

Resultatet före skatt var 700 miljoner kronor (2 339).

Resultatet efter skatt blev 596 miljoner kronor (1 860).

Resultat per aktie hamnade på 2,09 kronor (6,47).

I utdelning föreslås 9,20 kronor (8,00). Väntat var 9,00.

Styrelsen avser att initiera ett nytt återköpsprogram av egna aktier till ett belopp om cirka 2,5 miljarder kronor.

"Vad gäller 2022 förväntar vi oss att efterfrågan kommer att ligga över de nivåer som rådde före pandemin, då många sannolikt kommer att fortsätta att investera i sina hem. Vi bedömer
att marknadsefterfrågan i termer av värde kommer att öka i alla regioner under 2022. Jämfört med de starka nivåerna 2021 räknar vi dock inte med en ökning av efterfrågan av enheter i alla
regioner", säger vd Jonas Samuelsson i en kommentar.

Samuelsson räknar med fortsatt påverkan i leveranskedjan.

"Begränsningar i den globala leveranskedjan förväntas fortsätta att påverka industrins förmåga att fullt ut möta efterfrågan. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för
att minska dessa begränsningar, men vi bedömer att det första kvartalet kommer att bli åtminstone lika utmanande som det fjärde kvartalet 2021, med betydande risker för störningar i
samband med att spridningen av coronaviruset ökar. Vi förväntar oss sekventiella förbättringar från mitten av 2022", säger han.

Electrolux räknar vidare med att kunna kompensera sig för kostnadsinflationen under 2022. Bolaget planerar också ytterligare prishöjningar.

"För helåret 2022 beräknas pris kompensera fullt ut för kostnadsinflationen, främst inom råmaterial, elektroniska komponenter och logistik. Under de senaste fyra åren har vi
kompenserat denna typ av kostnadsinflation med pris. Med tanke på den senaste tidens ökade kostnadsinflation genomför vi ytterligare prishöjningar i början av 2022. På grund av skillnader i
tajming förväntar vi oss dock att pris endast delvis kommer att kompensera för kostnadsinflationen under det första kvartalet."

Han säger också att 2022 kommer att bli det mest intensiva produktlanseringsåret någonsin.

Electrolux, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning35 37232 6918,2%33 9024,3%
Rörelseresultat8822 498-64,7%
Rörelsemarginal2,5%7,4%
Resultat före skatt7002 339-70,1%
Nettoresultat5961 860-68,0%
Resultat per aktie, kronor2,096,47-67,7%
Utdelning per aktie, kronor9,209,002,2%8,0015,0%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER